PARTNER WDZIEDZINIE TECHNOLOGII

 • Nowe produkty
 • Nowe procesy
 • Nowa technologia: wstÄ™pne przygotowanie
 • Nowe materiaÅ‚y
 • Opakowania
 • Ochrona przyrody
 • Kontrola jakoÅ›ci
 • Biotechnologia

 METODA

 • OkreÅ›lenie tematów
 • Wiedza oproduktach
 • Przeniesienie do Å›rodowiska produkcyjnego
 • Pomoc w konfiguracji: - ksztaÅ‚towanie, komponenty
 • Surowce
 • Organizacja
 • Doradztwo w zakresie potrzebnego sprzÄ™tu
 • Opakowania
 • Kryteria jakoÅ›ci: system norm jakoÅ›ci ISO 9000

 DLS developpement - ZAC de la Violette - BP 24131 - 31241 L'Union Cedex France | Copyright 2008