Formation

1 – SZKOLENIE Z SUROWCÓW

Ma na celu dogłębnie zaznajomić z surowcami a także nauczyć odpowiedzialnie podejmować decyzje, czytać i interpretować wyniki analizy w celu uzyskania bezpośrednich skutków.


2 - OKREÅšLENIE NORMY JAKOÅšCI

W biznesie jestto najbardziej subiektywny punkt gdyż odsyła nas do smaku produktu .

Wymaga to:
• opracowania listy pytań:

* Obiektywnie: kształt, waga, wygląd, konsystencja, kolor, poszanowanie standardu zgodności, itp. ...
* Subiektywnie:panel degustacji
• organizacja jakości


3
- HIGIENA
• Diagnoza poziomu higieny
• Szkolenia pracowników
• Opracowanie planów porządkowych
• Wprowadzenie kontroli
• Kontroluje rozwój poziomhigieny
• Wybór techniki produktów higieny


4 – ORGANIZACJA PRODUKCJI (W PRZEDSIĘBIORSTWIE)

• Przepisy, komentarze
• Proces ręcznej kontroli
• Miejsca pracy: redefinicja
• Dostawa: terminowość

5 - ORGANIZACJA JAKOÅšCI
• Jakienormy
• Ustanowienie procedur
• Utworzenie Jakości
• System Jakości
• Wsparcie wcelu uzyskania certyfikacji

 DLS developpement - ZAC de la Violette - BP 24131 - 31241 L'Union Cedex France | Copyright 2008