ZARZÄ„DZANIEPROJEKTEM

 

1 - Definicja projektu:

• Typ klientów (wymaganej zdolności produkcyjnej)

• Produkt/Technologia typu klientów.

• Miejsce produkcji.


2 - Definicja produktu:

• Technologia/ Proces Produkcyjny

• Przepis

• Materiały surowe (opracowanie specyfikacji dostawców)

• Rozwój produktu w laboratorium DLS.

• Produkcja próbek dla kupujących i panele degustacyjne.

• Koszt materiałów.


3 -Wyposażenie:

• Analiza istniejących urządzeń i konieczne zmiany.

• Definicja materiału ( uzupełniająca lub globalna, jeżeli żaden istniejący sprzęt nie jest dostępny).

• Pomoc dla wdrożenia specyfikacji i ewentualne wizytyu różnych dostawców.

• Wstępnetesty i odwiedziny uróżnych dostawców.

• Rozpoczęcie linii produkcyjnej (transfer na linii procesu wytwarzania zatwierdzony w laboratorium).


4 – Szkolenia personelu:

• Organizacja pracy.

• Szkolenia z zakresu higieny i dobrej praktyki wytwarzania.

• Szkolenia dotyczące surowców.

• Określenie norm jakości i kontroli na linii.


5 - Odbiór:

• Odbiór całego projektu i zatwierdzenie przez klienta.

• Stała pomoc techniczna na życzenie. DLS developpement - ZAC de la Violette - BP 24131 - 31241 L'Union Cedex France | Copyright 2008