Po uzgodnieniu z Klientem, zachowując ścisłą po ufność przekazanych informacji, nasz zespółzobowiązuje się do następujących działać:

• Jesteś my za angażowani w cały projekt lub jego część

• Podchodzimy do projektu z powagą i dbamy ojego efektywność

StaĹ‚y dialog i prawdziwa motywacja osĂłb odpowiedzialnych za projekty dla naszych KlientĂłw sÄ… gwarantami optymalnego wyniku. BiorÄ…c pod uwagÄ™ nasze peĹ‚ne za angaĹĽowanie w projekt i oferowane wsparcie, pragniemy być postrzegani w firmie jako partner.

Gwarantujemy Po ufność z realizowanych projektów jak i tych, które są w trakcie realizacji. Każdy członek nasze go zespołu ma tylko informacje na temat danej specjalności. Zapobiegamy rozpowszechnianiu wewnętrznych i zewnętrznych informacji po ufnych.

 DLS developpement - ZAC de la Violette - BP 24131 - 31241 L'Union Cedex France | Copyright 2008